Χρήσιμα τηλέφωνα

Χρήσιμα τηλέφωνα

  • Δήμος Μεσολογγίου: 26310-22400
  • Αστυνομία: 26310-22228,  26310-22777
  • Τροχαία: 26310-23117, 26310-28191
  • ΟΤΕ: 26310-51425  
  • ΕΛΤΑ :26310-22605  
  • Ιερά Μητρόπολη :26310-22322  
  • Ταξί :26310-22655,  26310-22623
  • Τελωνείο :26310-24335 
  • Νοσοκομείο: 26310-57100,  26310-57130
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»